Noi măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea noului coronavirus

Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care cuprinde noi măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Iată care sunt noile măsuri:

  • Urmașii persoanelor decedate în perioada stării de urgență vor beneficia de ajutorul de deces chiar dacă la data decesului persoanele nu mai erau asigurate în sistemul public de pensii, cu condiția ca, în ultima lună calendaristică anterioară stării de urgență, respectiv februarie 2020, persoana să fi avut această calitate, indiferent de stagiul de cotizare realizat în această  lună.

Astfel, Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor sunt obligate să transmită casei teritoriale de pensii competentă, în funcție de domiciliul persoanei decedate, copia certificatului de deces, prin poșta electronică (e-mail), pentru stabilirea pensiilor de urmaș și pentru acordarea ajutorului de deces.

Această obligație încetează în 30 de zile de la finalizarea stării de urgență.

  • Pe perioada stării de urgență, pentru persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate sau pensie de urmașse suspendă termenele și procedurile pentru revizuirea medicală, însă această suspendare încetează în 30 de zile de la finalizarea stării de urgență.
  • Se prelungeste valabilitatea deciziilor în ceea ce priveşte capacitatea de muncă, emise de medicul expert al asigurărilor sociale, precum și de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, a căror valabilitate încetează în perioada stării de urgență, până la expirarea perioadei de 30 zile de la data încetării stării de urgență.
  • Se prelungeste valabilitatea documentelor doveditoare ale calității de reprezentant legal ori mandatar, a căror valabilitate încetează în perioada stării de urgență, până la expirarea perioadei de 30 zile de la data încetării stării de urgență.
  • Plata pensiei de urmaș pentru copiii aflați în continuare la studii se va face fără dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, în perioada stării de urgență, însă această dovadă se va prezenta în 30 zile de la data încetării stării de urgență.
  • Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență, pentru cazurile de accident de muncă sau boală profesională, se transmit caselor teritoriale de pensii prin poștă sau prin mijloace electronice.

Pentru recuperarea indemnizațiilor reglementate de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, în perioada stării de urgență, nu mai este necesară avizarea certificatelor de concediu medical de către casele teritoriale de pensii, pentru cazurile de accident de muncă de către direcțiile de sănătate publică și pentru cazurile de boli profesionale sau medici de medicina muncii pentru cazurile de trecere temporară în alt loc de muncă sau reducerea timpului de muncă.

  • În perioada stării de urgență, despăgubirea în caz de deces, reglementată de Legea nr. 346/2002, se acordă la cererea persoanei îndreptățite în baza documentelor transmise casei teritoriale de pensii, prin poștă sau mijloace electronice.     

Av. Lorena Dănilă    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *