Ministerul Muncii și Protecției Sociale a pus la dispoziţia cetăţenilor care doresc să plece la muncă în străinătate un ghid cu informații utile şi o linie telefonică pentru informare.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a publicat un ghid cu informații utile pe care orice lucrător român trebuie să le cunoască înainte să semneze un contract de muncă cu un angajator din străinătate.

Acest ghid cuprinde informații despre:

  • Legalitatea contractelor de muncă;
  • Lista agențiilor de plasare autorizate;
  • Lista agențiilor de muncă temporară;
  • Datele de contact ale ambasadelor și consulatelor.

Acest ghid cuprinde și Ghidul lucrătorului român, elaborat în colaborare cu Ambasadele României şi Corpul ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale.

Ghidul poate fi consultat pe web-siteul Ministerul Muncii și Protecției Sociale: www.mmuncii.ro.

Linia telefonica pusă la dispoziţia lucrătorilor români sezonieri a fost creată avându-se în vedere interesul crescut al acestora de a pleca să muncească în străinătate, precum și condițiile de muncă pe care aceștia le reclamă odată ce ajung la destinație.

Scopul creării liniei telefonice cu tarif normal este de a da posibilitatea tuturor celor interesați de a se consulta cu specialiști din Inspecția Muncii înainte de semnarea unui contract pentru a evita abuzurile.

Numerele de telefon la care cetățenii români pot cere informații despre munca în străinătate sunt: 021.302.70.52 și 021.302.70.53 și pot fi apelate de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-18.00, conform unui Comunicat adus la cunoştinţa publicului în data de 23.04.2020, prin intermediul web-site-ului www.mmuncii.ro.

av. Lorena Dănilă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *