Fondul cinematografic va primi 4% din banii colectați de la operatorii de jocuri de noroc

În Monitorul Oficial numărul 340 din data de 27 aprilie 2020 s-a publicat Legea nr. 50/27 aprilie 2020 pentru modificarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.

Prin această lege, 4% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc vor fi direcționați spre Fondul cinematografic, față de 2% cât era până acum.

Astfel, se modifică litera e1) de la articolul 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, după cum urmează:

“e1) un procent de 4% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc va fi direcţionat anual către Fondul cinematografic pentru încurajarea şi susţinerea industriei cinematografice. Suma se virează Fondului cinematografic de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală până la data de 31 mai a anului în curs pentru anul precedent şi nu se supune regularizării conform prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;”

Potrivit art. 2 din Legea nr. 50/27 aprilie 2020, urmează ca Ministerul Finanțelor să elaboreze și normele de aplicare, în 10 zile de la intrarea în vigoare a prevederilor legii.

Av. Camelia Climescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *