Consiliul Superior al Magistraturii extinde lista cauzelor nonpenale ce vor putea fi judecate în perioada stării de urgență

CSM a extins, la data de 30.04.2020, lista cauzelor nonpenale ce pot fi judecate pe durata stării de urgență, anterioara hotarâre în acest sens fiind Hotărârea nr 417/ 24 martie 2020.

Printre cauzele adăugate a putea fi judecate în această perioadă se numară litigiile privind achizițiile publice, cererile de deschidere a procedurilor de insolvență formulate de debitor, contestaţiile împotriva deciziei de concediere sau a deciziei de suspendare a contractului individual de muncă, plângerile privind hotărârile de respingere a azilului si restituirile de cauțiuni.

Astfel, potrivit Hotărârii 707/30.04.2020, activitatea de judecată a instanţelor în materie nonpenală vizează judecarea, în fond sau în căile de atac şi a următoarelor cauze, în funcţie de competenţa acestora:

 1. Judecătoriile

– plângerile împotriva hotărârilor de respingere în procedură accelerată;

– plângerile împotriva hotărârilor de respingere a cererilor de acces la o nouă procedură de azil, formulate în baza Legii 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare ;

-cauzele care se judecă fără citarea părţilor ;

-cererile de restituire a cauţiunii.

2. Tribunalele

– litigiile privind achiziţiile publice;

-cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de debitor, în temeiul art. 66 alin. (10), coroborat cu art. 71 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

-cererile de suspendare a măsurilor contestate ale administratorului judiciar /lichidatorului judiciar, prevăzute la art. 59 alin. (7) din aceeaşi lege

-contestaţii împotriva deciziei de concediere sau a deciziei de suspendare a contractului individual de muncă ;

-cauzele care se judecă fără citarea părţilor;

-cererile de restituire a cauţiunii.

    3. Curţile de apel

-litigiile privind achiziţiile publice ;

-cauzele care se judecă fără citarea părţilor ;

-cererile de restituire a cauţiunii.


Reamintim ca, potrivit Hotărârii nr 417/ 24.03.2020 a CSM, activitatea de judecată a instanţelor în materie nonpenală vizează judecarea, în fond sau în căile de atac, a următoarelor cauze, în funcţie de competenţa acestora:

 1. Judecătoriile:
  – ordin de protecție;
  – tutelă/curatelă;
  – internarea medicală nevoluntară;
  – ordonanța președințială;
  – suspendarea provizorie a executării silite;
  – încuviințare executare silită;
  – măsuri asigurătorii;
  – asigurare dovezi;
  – incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata starii de  urgență, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;
  – orice alte cereri care vizează situații excepționale, care pot fi considerate de urgență deosebită;
 2.   Tribunalele:
  – suspendarea executării hotărârii;
  – suspendare executării provizorii;
  – măsuri de protecție a minorilor – Legea nr. 272/2004;
  – măsuri asigurătorii;
  – suspendarea provizorie a executării silite;
  – suspendare executare silită;
  – ordonanța președințială;
  – asigurarea dovezilor;
  – tutela/curatela;
  – ordin de protecție;
  – reținere navă;
  – suspendare executare act administrativ;
  – litigii privind achizițiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau care vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgenţă;
  – cereri privind insolvența persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. (11) din Legea nr. 85/2014;
  – conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata starii de urgență, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;
  – orice alte cereri care vizează situații excepționale, care pot fi considerate de urgență deosebită;
 3.   Curţile de apel:
  – suspendarea executării hotărârii;
  – suspendare executării provizorii;
  – măsuri de protecție a minorilor – Legea nr. 272/2004;
  – măsuri asigurătorii;
  – ordonanța președințială;
  – asigurarea dovezilor;
  – suspendare executare act administrativ;
  – litigii privind achizițiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau care vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgenţă;
  – litigii privind regimul străinilor, întemeiate pe O.U.G. nr. 194/2002;
  – cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata starii de urgență, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii.
  – orice alte cereri care vizează situații excepționale, care pot fi considerate de urgență deosebită.

Hotărârea nr 417/24.03.2020 a CSM a prevăzut că, pe durata stării de urgenţă, instanţele pot soluţiona în materie nonpenală şi alte cauze care, potrivit legii, se judecă fără citarea părţilor.

Av. Carmen Ionescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *