Cluburile și federațiile sportive beneficiază de amânarea și/sau suspendarea la plată a serviciilor de utilități sau/și a chiriei

Hotărârea Guvernului nr. 312/ 2020 privind aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. 10 din OUG 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial nr 327 din 22 aprilie 2020.

Astfel, potrivit acestei HG 312, pe durata stării de urgență atât federațiile cât si cluburile sportive beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități, respectiv pentru electricitate, apa, telefonie, internet, gaze naturale.

Deasemenea, pe durata stării de urgență, federațiile și cluburile sportive beneficiază și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Federațiile și cluburile sportive trebuie sa dețină certificat de identitate sportivă și să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

  1. Și-au întrerupt activitatea total, ca urmare a măsurilor dispuse de autorități, ori și-au redus activitatea, înregistrând în luna anterioară lunii în care intervine scadența plății utilităților /chiriei pentru care se solicită amânarea diminuarea încasarilor/veniturilor cu cel puțin 25% față de media încasărilor /veniturilor din perioada ianuarie-februarie 2020
  2. Au organizat și/sau au participat la competiții sportive oficiale in ultimele 6 luni.

Îndeplinirea cumulativă a celor două criterii menționate mai sus se atestă prin declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, pe care o transmite co-contractantului, lunar, la data scadenței obligației de plată a serviciilor de utilități și/sau chiriei.

Amânarea la plata a chiriei este reglementată de prevederile art.X alin 1 din OUG 29/2020 însa nu atrage neplata chiriei ci, doar, dă dreptul chiriașului de a nu achita chiria pe perioada stării de urgență.

Plata chiriei se va face după încetarea stării de urgență, pentru toate lunile în care a operat amânarea, fără plata vreunei penalități.

Astfel, amânarea de drept a obligației de plată a chiriei aferente imobilelor cu destinație de sedii principale și secundare ale persoanelor juridice, conform art.X alin.1 din OUG 29/2020 în favoarea federațiilor și cluburilor sportive nu va afecta însă dreptul proprietarilor imobilelor de a încasa chiria, ci doar întârzie data scadenței respectivei obligații.

A nu se face confuzie între amânare și suspendare.

Conform art.X alin 2 din OUG 29/2020 suspendarea obligației de plată a chiriei imobilelor cu destinație de sedii principale/secundare poate fi obținută de către chiriașii persoane juridice prin invocarea și, totodată, dovedirea unei situații de forță majoră, sub condiția probării unei încercări prealabile de echilibrare a contractului prin negociere.

Chiriașii persoane juridice pot solicita suspendarea plății chiriei dacă fac dovada îndeplinirii anumitor cerințe, respectiv interdicția expresă de a-și desfășura activitatea sau întreruperea ei parțială, precum și dovada obținerii Certificatului de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Potrivit Ordonanțelor Militare mai multe activități  au fost suspendate, în mod obligatoriu, printre acestea regăsindu-se și activitățile sportive.

Chiriașii pot solicita și cumula  amânarea obligației de plată a chiriei pentru sediul social cu suspendarea obligației de plată a chiriei ( și, în acest caz, prin dovedirea forței majore).

Av. Carmen Ionescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *