A fost simplificată procedura de înscriere în Cartea Funciară

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a simplificat prin Ordinul ANCPI nr. 1207/2020 apărut în Monitorul Oficial din data de 29.04.2020, modalitatea de înscriere a imobilelor în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Potrivit ordinului, este eliminată obligația de a depune la documentația cadastrală extrasul de carte funciară. De asemenea, din documentația cadastrală [...]

Consiliul Superior al Magistraturii extinde lista cauzelor nonpenale ce vor putea fi judecate în perioada stării de urgență

CSM a extins, la data de 30.04.2020, lista cauzelor nonpenale ce pot fi judecate pe durata stării de urgență, anterioara hotarâre în acest sens fiind Hotărârea nr 417/ 24 martie 2020. Printre cauzele adăugate a putea fi judecate în această perioadă se numară litigiile privind achizițiile publice, cererile de deschidere a procedurilor de insolvență formulate [...]

Avocații din Baroul București își pot reprezenta clienții și în fața Autorității Naționale pentru Cetățenie

Potrivit informării postate pe site-ul Baroului București, a fost semnat, la data de 02 martie 2020, un Protocol privind colaborarea dintre Baroul București si Autoritatea Națională pentru Cetățenie, pentru o perioadă de un an de zile. Ca urmare a încheierii acestui Protocol avocații din Baroul București își pot reprezenta clienții în fața ANpC în baza [...]

Dezlegare de drept privind actul de procedură trimis pe e-mail în ultima zi a termenului

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, a admis în şedinţa din 28 aprilie 2020, prin Decizia nr. 12, sesizarea formulată de Curtea de Apel Timişoara – Secția penală, prin care se solicita pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă, în [...]

Cluburile și federațiile sportive beneficiază de amânarea și/sau suspendarea la plată a serviciilor de utilități sau/și a chiriei

Hotărârea Guvernului nr. 312/ 2020 privind aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. 10 din OUG 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial nr 327 din 22 aprilie 2020. Astfel, potrivit acestei HG 312, pe durata stării de urgență atât federațiile cât si cluburile sportive [...]

Evacuările silite sunt suspendate pe durata stării de urgenţă

Conducerea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti  a decis suspendarea evacuărilor silite pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României. Astfel, prin Comunicatul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti  din data de 23.03.2020 se arata ca: „ În contextul pandemiei cu COVID-19, Conducerea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, prin Decizia Biroului Executiv al Consiliului Uniunii a [...]

Prelungirea închiderii temporare a punctelor de trecere a frontierei de stat. Trecerea frauduloasa a frontierei de stat

Potrivit art. 4 alin. (1) din Ordonanța Militara nr. 8, pe întreaga perioadă a stării de urgenţă se prelungeşte închiderea temporară – totală sau parţială – a punctelor de trecere a frontierei de stat, stabilită prin Hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă nr. 8/2020 şi nr. 12/2020. Potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa [...]

Drepturi ale parintilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, inclusiv pe perioada vacantelor

Cadru legislativ Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, modificata si aprobata Ordonanta de urgenta nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, Hotararea nr. 217/2020, astfel cum a fost modificata ulterior, pentru aplicarea Legii 19/2020 OUG nr.41/2020 pentru modificarea si [...]

Obține acum Certificatul de Situație de Urgență

A fost lansată aplicația pentru eliberarea Certificatelor de Situație de Urgență. Aplicația dedicată eliberării Certificatelor de Situație de Urgență este activă și poate fi accesată pe platforma http://prevenire.gov.ro. Certificatele de Situație de Urgență se eliberează exclusiv online, iar eliberarea acestora este gratuită. De asemenea, potrivit comunicatului de pe site-ul Guvernului României, pentru obținerea Certificatului de [...]

Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie

Președintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a emis Ordinul nr. 816 din 24 martie 2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor, precum şi a modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie” Potrivit Anexei nr. 1 din Ordin, procedura se [...]