Avocații din Baroul București își pot reprezenta clienții și în fața Autorității Naționale pentru Cetățenie

Potrivit informării postate pe site-ul Baroului București, a fost semnat, la data de 02 martie 2020, un Protocol privind colaborarea dintre Baroul București si Autoritatea Națională pentru Cetățenie, pentru o perioadă de un an de zile.

Ca urmare a încheierii acestui Protocol avocații din Baroul București își pot reprezenta clienții în fața ANpC în baza contractului de asistența juridică și a împuternicirii avocațiale.

Astfel, avocații au posibilitatea să solicite ANpC-ului informații privind clienții pe care îi reprezintă precum și dreptul de a li se comunica orice act, cu privire  la persoanele reprezentate și care au domiciliul ales la sediul acestora, în primul rând, la sediul avocatului.

Potrivit art. 3.2. din Protocol, ”În scopul atingerii obiectivelor cooperării, ANpC își asumă următoarele obligații:

a) Să recunoască dreptul avocaților membri ai Baroului București de a-și reprezenta clienții în fața sa, în baza unui contract de asistență juridică, legal încheiat, conform prevederilor Legii nr. 51/1995 actualizate, și care se actualizează față de Autoritate cu împuternicire avocațială care să confirme drepturile cu care au fost împuterniciți, avocații având obligația de a prezenta împuternicirea avocațială pentru fiecare persoană pentru care solicită informații, personalul instituției având obligația de a le acorda relațiile solicitate în cadrul legal.

b) Să permită solicitarea oricăror relații cu privire la stadiul soluționării dosarelor acestora, pe de o parte, personal, la registratură, pe de altă parte, prin intermediul solicitărilor scrise, Autoritatea având obligația răspunderii la acestea în termenul legal.

c) Să comunice obligatoriu orice act cu referire la persoanele care sunt reprezentate prin avocat și au domiciliul ales la sediul acestuia în primul rând la sediul avocatului, avocatul având obligația notificării, în scris, a Autorității cu privire la încetarea mandatului său.

d) Să ia măsuri pentru stoparea avocaturii paralele printr-o solicitare de verificare a calității de avocat a persoanelor care vin și se pretind a fis avocați la registratura Autorității Naționale pentru Cetățenie, masuri concretizate prin solicitarea de către personalul instituției a unei copii de pe cardul de avocat, urmând a se trimite o adresă cu persoanele care se pretind avocați spre verificare reprezentanților UNBR, urmând a fi sesizate și organele de urmărire penală în cazul în care se constată săvârșirea unei infracțiuni.”  

av. Carmen Ionescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *