A fost simplificată procedura de înscriere în Cartea Funciară

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a simplificat prin Ordinul ANCPI nr. 1207/2020 apărut în Monitorul Oficial din data de 29.04.2020, modalitatea de înscriere a imobilelor în evidenţele de cadastru şi carte funciară.

Potrivit ordinului, este eliminată obligația de a depune la documentația cadastrală extrasul de carte funciară.

De asemenea, din documentația cadastrală poate lipsi, în anumite condiții, și procesul-verbal de vecinătate. Documentul nu va mai fi necesar dacă suprafața măsurată este mai mare cu până la 2% față de suprafața din acte sau cea înscrisă în cartea funciară. 

Semnarea procesului-verbal de vecinătate nu mai este necesară:

  • pe latura împrejmuită;
  • în cazul în care pentru imobilul învecinat a fost semnat un proces verbal de vecinătate cu imobilul în cauză;
  • pe latura învecinată cu elemente stabile în timp (drumuri, canale, căi ferate etc.);
  • pe latura neîmprejmuită dacă limita corespunde cu limita imobilului vecin care este deja înscrisă în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
  • pentru imobilele cuprinse în planurile parcelare întocmite în sistem de coordonate Stereografic 1970, aflate în baza de date a oficiului teritorial.

Mai mult decat atât, nesemnarea procesului-verbal de vecinătate nu împiedică înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau actualizarea datelor acestuia. Astfel, în cazul în care vecinul nu se prezintă pentru a semna procesul verbal de vecinătate, proprietarul poate da o declarație notarială care va înlocui procesul verbal.

Pe de altă parte, refuzul semnării procesului-verbal de vecinătate de către proprietarul imobilului vecin constituie motiv de respingere a cererii.

Ordinul nr. 1207/2020 privind modificarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr 346/29.04.2020.

Av. Petcu Roxana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *